DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0586.6.93.2018.147639

Some questions of hydrodynamics and energetics of circulatory and hemic links of the oxygen transport system (part 3)

K.G. Mikhnevich

Abstract


The 3rd part of the article presents an updated approach to the study of the oxygen budget taking into account the energy potential of the delivered oxygen and the principle of normalization of hemodynamic parameters based on the calculation of energy transport. Energy aspects of the types of acute circulatory failure are considered. The developed biomedical system of units of measurement is presented.

Keywords


oxygen budget; circulatory insufficiency; energy production coefficient; review

References


Mikhnevich KG., Volkova Yu.V., Khizhnyak A.A. O sisteme edinits izmereniya v medicine. Medicina neotlozhnykh sostoyaniy. 2017; (82): 111-114. (In Russian).

Ryabov G.A. Gipoksiya kriticheskikh sostoyaniy. Moscow: Medicina; 1988. 288 p.

Mazurkevich G.S., Tyukavin A.I., Dzhurko V.I., Nasonkin O.S., Davydov V.V., Yelskiy V.N., Lapshin V.N., Tsibin Yu.N., Kretser I.V., Shakh B.N., Kurygin A.A., Stoyko Yu.M., Osipov I.S., Serova L.S., Demko A.E., Petrishchev N.N., Yesyutin I.N., Smirenin S.V., Aleksandrov V.N., Pivovarova L.P., Tarelkina M.N., Vinogradov V.M., Krivoruchko V.I., Vashetko V.I., Boroday E.A., Ilyina V.K., Bagnenko S.F., Shapot Yu.B., Katashkin V.L., Arkhipov V.V., Alekperov U.K., authors; Mazurkevich G.S., Bagnenko S.F., editors. Shok: teoriya, klinika, organizatsiya protivoshokovoy pomoshchi. Saint-Petersburg: Politekhnika; 2004. 544 p. (In Russian).
Copyright (c) 2018 EMERGENCY MEDICINE

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта