DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0586.5.100.2019.177015

Analysis and features of total losses among military personnel and civil population during hostilities

I.V. Kochin

Abstract


This article provides a thorough analysis of total losses (both irrevocable and sanitary) occurred among military personnel and population in numerous wars of the 19th-21st centuries, with consideration of their different medical and sanitary features. The relevance of the study of sanitary loss structure lies in possibility of optimizing the organization and provision of emergency medical care, selection of necessary directions for its improvement, training medical personnel, improving provision of medical units with authorized equipment, improving the interaction between military medical service and emergency medical health service. This allows achieving the intended purpose of the work and determining the multi-dimensional organizational, methodological, logistical, managerial, treatment and rehabilitation aspects of improving the system of medical and evacuation support in the combat zone. Author has studied professional domestic and foreign special literature, as well as more than 150 Internet sources on total losses in wars among military personnel and civil population using such methods as content analysis and open-source intelligence. Identified patterns of occurrence, scale and structure of total losses in wars is crucial for organization of the medical and evacuation support system for troops (forces) and civil population in emergency zones of military nature, because provision of emergency medical care to the wounded and sick persons, as well as their evacuation and treatment is an essential component of the military medical service and the territorial civil medical service.

Keywords


military operations; total losses; military personnel; civil population; medical care; review

References


Слюсаренко А.В. Досвід ведення бойових дій у локальних війнах кінця ХХ — початку ХХІ століть та його використання у підготовці Збройних Сил України. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. 2006.

Summers Harry G. A critical analysis of the Gulf War. 1994. 218 р.

Watson Bruce W., Bruce G. Military Lessons of the Gulf War. International analysis Group on the Gulf War. 1993. 320 р.

Арон Р. Мир и война между народами. М.: Nota Bene, 2000. 879 с.

Усиков А.В., Бурутин Г.А., Гаврилов В.А., Ташлы-

ков С.Л. Военное искусство в локальных войнах и вооруженных конфликтах: вторая половина XX — начало XXI века. М.: Воениздат, 2009. 764 с.

Контент-анализ. URL: https://www.krugosvet.ru/enc/lingvistika/kontent-analiz

Разведка на основе открытых источников. URL: http://www.in4sec.com.ua/razvedka-na-osnove-otkry-ty-h-istochnikov-open-source-intelligence-osint/

Слипченко В.И. Войны шестого поколения: оружие и военное искусство будущого. М.: Вече, 2002. 384 с.

Marquand R. Chinese Build a High-Tech Army Within an Army. The Christian Science Monitor, 17 November 2005. URL: http://taiwansecurity.org/News/2005/CSM-171105.htm

Панфілов О.Ю., Кротюк В.А. Сучасна війна: проблема осмислення характеру та змісту. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2010. № 1(3). С. 47-52.

Требін М.П. Україна і війни шостого покоління. Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: Зб. тез XVII Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 10 грудня 2015 р. Харків, 2015. С. 21-25.

Парахонський Б.О., Яворська Г.М., Резнікова О.О. Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України / за ред. К. А. Кононенка. К.: НІСД, 2013. 56 с.

Указ президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»» від 24.09.2015 № 555/2015. URL: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/reformi-ta-planuvannya-u-sferi-oboroni/voenna-doktrina.html

Уражаюча дія сучасної зброї і характеристика санітарних втрат. URL: https://ppt-online.org/37598

Трихліб В.І., Дуда О.К., Майданюк В.П., Ткачук С.І. Структура бойової травми залежно від характеру уражувальних факторів під час деяких сучасних локальних війн, військових конфліктів (огляд літератури). Семейная медицина. 2015. № 4(60). С. 63-70.

Кочін І.В. Особливості медико-санітарних втрат і організації екстреної медичної допомоги населенню та військовослужбовцям в зоні проведення антитерористичної операції. Медицина неотложных состояний. 2015. № 6(69). С. 44 -51.

Санітарні втрати. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8

Трихліб В.І., Майданюк В.П., Ткачук С.І., Півник В.М. Інфекційні захворювання під час локальних війн. Інфекційні хвороби. 2015. № 1(79). С. 58-65.

Бадюк М.І., Токарчук В.П., Солярик В.В., Бадюк Л.М. Військова медична підготовка. К.: МП Леся, 2015. 482 с.

Коміренко І.Д. Арабо-Ізраїльська війна 1973. Українська дипломатична енциклопедія. У 2 т. К.: Знання України, 2004. Т. 1. 760 с.

Гуманенко Е.К., Самохвалов И.М., Бадалов В.И. и др. Военно-полевая хирургия локальных войн и вооруженных конфликтов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 672 с.

Glaznikov L.A., Gritsanov A.I., Dvorianchikov V.V. et al. Victims in Emergency Situations. WMRC, 2014. 904 c.

Санітарні втрати, визначення та класифікація. URL: https://studfiles.net/preview/5751781/page:16/#28

Трихліб В.І., Дуда О.К., Майданюк В.П., Ткачук С.І. Структура бойової травми залежно від характеру уражувальних факторів під час деяких сучасних локальних війн, військових конфліктів (огляд літератури). Семейная медицина. 2015. № 4(60). С. 63-70.

Бомбардировки Югославии (1999). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8

Війна у В’єтнамі. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%83_%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96

Війна на сході України. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Книга пам’яті. URL: http://memorybook.org.ua/indexfile/statmonth.htm

Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96%D0%B2

Кривава статистика: скільки військових загинуло на Донбасі. URL: https://mind.ua/openmind/20174536-krivava-statistika-skilki-vijskovih-zaginulo-na-donbasi

Барило О.Г. Реагування на надзвичайні ситуації / О.Г. Барило, Волянський П.Б., Гур’єв С.О. та ін. К.: Бланк-Прес, 2014. 208 с.

Тарасюк В.С., Матвійчук М.В., Паламар В.В. та ін. Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: навчальний посібник. К.: ВСВ «Медицина», 2013. 528 с.

Осьодло Г.В., Верба А.В., Козачок М.М. та ін. Воєнно-польова терапія. К.: СПД Чалчинська Н.В., 2017. 620 с.

Бадюк М.І., Ковида Д.В., Микита О.О., Козачок В.Ю., Середа І.К., Швець А.В. Екстрена медична допомога військовослужбовцям на догоспітальному етапі в умовах збройних конфліктів. К.: СПД Чалчинська Н.В., 2018. 204 с.

Зозуля І.С., Боброва В.І., Рощін Г.Г. та ін. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога / за ред. І.С. Зозулі. К.: ВСВ «Медицина», 2017. 960 с.
Copyright (c) 2019 EMERGENCY MEDICINE

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта