DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0586.8.103.2019.192380

Optimal ways of occupational (military) medicine development at the present stage of reforming the healthcare sector of Ukraine

O.I. Loboiko

Abstract


The challenges facing occupational (military) medicine during the undeclared war period require a modern and prompt solution. The organizational and staffing structure of medical service of the military units, law enforcement and intelligence agencies, special forces with law enforcement functions of Ukraine needs to be changed. The best option for the development of the medical support system for military and law enforcement units is its overall development with integration into the system of the health care of civilians on the principles of an integrated medical space while maintaining organizational independence.


Keywords


occupational (military) medicine; integrated medical space; structural-functional administration

References


Державна політика у сфері охорони здоров’я: кол. моногр.: у 2 ч. Передм. та заг. ред. проф. М.М. Білинської, проф. Я.Ф. Радиша. К.: НАДУ, 2013. Ч. 1. 396 с.

Державне управління реформуванням системи охорони здоров’я в Україні: навч.-наук. вид. За заг. ред. М.М. Білинської. К.; Львів: НАДУ, 2012. 240 с.

Деякі питання удосконалення системи охорони здо­ров’я: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 208. Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua.

Закон України від 30.01.2018 р. «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Концепція програми розвитку системи медичного забезпечення збройних сил України на період до 2020 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.11.2017 № 910 «Про затвердження Порядку медичного забезпечення поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України при виконанні оперативно-службових завдань під час подолання наслідків надзвичайних ситуацій, припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових заворушень».

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. С. 19.

Пак С.Я. Розвиток державної політики з функціональної та структурної перебудови системи охорони здоров’я на місцевому рівні в Україні. «Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення»: матеріали V наук.-практ. конф. 27 жовтня 2011 р.: тези допов. Луцьк, 2011. С. 68-70.

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208 «Основні концептуальні напрями реформування системи охорони здоров’я України».

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. К.: НІСД, 2012. 256 с.

Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві: Закон України: прийнятий 7 липня 2011 року № 3612-VI. [Електронний ресурс]. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

Проект Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я України на період 2015–2025 рр. [Електронний ресурс]. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 352-р «Деякі питання медичного забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та поліцейських, як беруть участь у антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях».
Copyright (c) 2020 EMERGENCY MEDICINE

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2020

 

   Seo анализ сайта