DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0586.6.61.2014.83640

Organization of Educational Process of Teaching the Subject «Urgent and Emergency Medical Care» at the Department of Anesthesiology and Intensive Care for 5th Year Students

Ya.M. Pidgirny, O.V. Ivanyushko, N.V. Matolinets

Abstract


There were developed and implemented in the educational process a plan of organization and phased progress of lessons for the effective assimilation of theory and practical skills in the course of teaching «Urgent and emergency medical care» discipline for the 5th year students of medical faculty at the department of anesthesiology and intensive care of Lviv national medical university named after Danylo Galytsky.


Keywords


urgent and emergency medical care; introduction of discipline

References


Зіменковський Б.С. Рейтинг як складова системи управління якістю підготовки лікарів і провізорів / Б.С. Зіменковський, М.Р. Гжегоцький, І.І. Солонинко // Медична освіта. — 2012. — № 2. — С. 49-51.

Волосовець О.П. Питання якості освіти в контексті впровадження засад Болонської декларації у вищій медичній школі / О.П. Волосовець // Медична освіта. — 2005. — № 2. — С. 12-16.

Вища освіта України і Болонський процес: навчальний посібник / За ред. В.Г. Кременя. — Тернопіль: Навчальна книга; Богдан, 2004. — 384 с.

Мілерян В.Є. Медичні основи підготовки і проведення навчальних занять в медичних вузах: Методичний посібник / В.Є. Мілерян. — Київ: Хрещатик, 2006. — 84 с.

Гронлунд Н.Е. Оцінювання студентської успішності: практичний посібник / Н.Е. Гронлунд. — К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. — 312 с.

Артемчик Л.М. Принципи створення тестових завдань / Л.М. Артемчик // Медична освіта. — 2003. — № 2. — С. 23-28.
Copyright (c) 2016 EMERGENCY MEDICINE

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© Publishing House Zaslavsky, 1997-2019

 

   Seo анализ сайта