Author Details

Bohuslavska, N.M., Kharkiv Regional Clinical Trauma Hospital, Kharkiv, Ukraine