Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 7.54 (2013) Іntensive Care for Polytrauma from the Standpoint of Modern International Guidelines Abstract   PDF (Русский)
Yu.Yu. Kobelyatsky, І.A. Iovenko, A.V. Tsarev, Ye.A. Kuzmova, M.N. Perederіy
 
No 1.48 (2013) Гипертензивные кризы: диагностика и лечение. Консенсус Ассоциации кардиологов Украины и Украинской ассоциации по борьбе с инсультом. (Часть 1) Abstract   PDF (Русский)
A.N. Parkhomenko, Ye.N. Amosova, G.V. Dzyak, V.Z. Netyazhenko, O.I. Irkin, B.I. Goloborodko, O.A. Koval, N.P. Kopitsa, V.A. Shumakov, V.K. Taschuk, Ya.M. Lutay, V.N. Kovalenko, Yu.N. Sirenko, Ye.P. Svischenko, T.S. Mischenko, L.A. Dzyak, N.Ye. Polischuk, P.V. Voloshin, I.P. Shlapak, V.I. Cherniy, I.I. Titov, R.A. Tkachenko, I.R. Malysh, O.A. Loskutov, L.V. Zgrzheblovskaya, N.M. Smirnova, G.A. Gorodnik
 
No 1.48 (2013) Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома у детей Abstract   Без заголовка (Русский)
I.K. Volkov
 
No 1.48 (2013) Лечение острых реакций на яд перепончатокрылых насекомых Abstract   PDF (Русский)
S.M. Shvets
 
No 1.48 (2013) Общие вопросы анестезиологии Abstract   PDF (Русский)
Yu.V. Dumanskiy, N.V. Kabanova, I.Ye. Verhuletsky, N.A. Sinepupov, A.G. Osipov, D.N. Sinepupov
 
No 4.75 (2016) Сardiopulmonary and Cerebral Resuscitation:New European Resuscitation Council Guidelines 2015 Abstract   PDF (Русский)
L.V. Usenko, O.V. Tsariov, Yu.Yu. Kobeliatskyi
 
No 1.48 (2013) Тропонины Abstract   PDF (Русский)
D.B. Saprygin
 
No 1.80 (2017) Уважаемые коллеги! Abstract   PDF (Русский)
v. V. Nikonov
 
1076 - 1083 of 1083 Items << < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44