An integrated approach to the planning, management and organization of emergency medical care in mass casualty incident at the pre-hospital stage

Authors

  • I.V. Kochin State Institution “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine”, Zaporizhzhia, Ukraine
  • O.V. Koshoviy Municipal Institution “Territorial Medical Association “Regional Center for Emergency Care and Disaster Medicine of Zaporizhzhia Regional Council”, Zaporizhzhia, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.22141/2224-0586.16.4.2020.207935

Keywords:

planning, emergency, emergency medical care, medical evacuation support

Abstract

Despite the obvious successes of scientists and experts in the field of planning a response to a sudden mass casualty incident, the planning process requires continuous improvement. The relevance of continuing research in the field of planning defines the purpose and the choice of the theme of this article. The purpose of research is to create an emergency action plan for the population of Zaporizhzhia region. For the development of an emergency action plan, the data of medical institutions are used. Theoretical and methodological basis of the study were ge­neral scientific, special scientific and philosophical methods: historical, logical, methods of description and comparison, analysis and synthesis, simulation, and statistical method. The result of scientific work was the creation of an emergency action plan for the population of Zaporizhzhia region in terms of organizing and providing emergency medical care, medical triage of victims and medical evacuation according to purpose, prevention of complications, disability, mortality and lifesaving. The problematic issues of the functioning of the organizational and legal planning mechanism in the Ukrainian Emergency Medical Service, unfortunately, remain not sufficiently developed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Мазуренко О.В. Аналіз потреб охорони здоров’я при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2011. № 1. С. 56-62.

Трошин Д.О., Кочин І.В., Гайволя О.О., Царев В.В., Хандога Е.В. Организационные принципы работы бригад экстренной медицинской помощи по улучшению эвакуационной медицинской сортировки пострадавших с хирургической патологией при чрезвычайных ситуациях. Сучасні медичні технології. 2016. № 4(31). С. 58-61.

Рощін Г.Г. Організація екстреної медичної допомоги постраждалим за умов надзвичайної ситуації у Франції: навчальний посібник. МОЗ України, УНПЦЕМД та МК, КМАПО ім. П.Л. Шупика. К., 1999. 80 с.

Рощін Г.Г. Система невідкладної медичної допомоги США. Особливості її організації та підготовки фахівців: довідковий посібник. МОЗ України, УНПЦЕМД та МК, КМАПО ім. П.Л. Шупика. К., 2004. 204 с.

Іскра Н.І. Особливості планування функції та структури відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільних лікарень на основі досвіду США. Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. 2016. № 5(62). С. 5-13.

Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко П.І. Медицина катастроф: Виробниче видання. К.: Здоров’я, 2008. 724 с.

Кодекс цивільного захисту України: закон від 02.10.2012 р. № 5403.

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» від 9.01.2014 р. № 11.

Вороненко Ю.В. Стратегічне управління в охороні здоров’я: теоретичні та практичні аспекти. Scientific Journal of the Ministry of Health of Ukraine. 2014. № 1(5). С. 39-46.

Рощін Г.Г. Деякі питання міжвідомчої координації в процесі подолання медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. Державне управління. 2010. № 6. С. 93-95.

Мазуренко О.В. Вплив надзвичайних ситуацій природного характеру на основні показники здоров’я населення постраждалої країни. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2011. № 3. С. 61-64.

Кочин И.В., Царев В.В., Хандога Э.В., Березовский В. С. Планирование и организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования гражданских и военных учреждений здравоохранения в зоне боевых действий и локальных вооруженных конфликтов. Военная медицина. 2016. № 3. С. 17-23.

Рощін Г.Г. Загальні принципи розробки плану реагування та взаємодії закладів охорони здоров’я під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків: методичні рекомендації. МОЗ України. Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. К., 2013. 30 с.

Кочін І.В., Хандога Е.В., Остапенко А.О., Трошин Д.О., Кошовий О.В. Узагальнення досвіду вивчення закономірностей виникнення, величини та структури загальних втрат серед військовослужбовців і населення під час війни та локального збройного конфлікту. Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2019. № 23(23). С. 85-90.

Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 р. № 5081.

Постанова КМУ «Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» від 21.11.2012 р. № 1116.

Кузьмін В.Ю. Медичне сортування — доктрина медицини катастроф. Острые и неотложные состояния в практике врача. 2011. № 2. С. 5-7.

Gula P. How to prepare an emergency department for a mass casualty event? Could war expirience be helpful. Prehospital and Disaster Medicine. 2013. Vol. 28. Suppl. 1. P. 107.

Hammad K. How the emergency department changes during a disaster response. Prehospital and Disaster Medicine. 2013. Vol. 28. Suppl. 1. P. 159.

Мазуренко О.В. Загальні принципи організації Передового хірургічного загону Державної служби медицини катастроф територіального рівня. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. 2012. Вип. 19. Кн. 2. С. 802-811.

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або витиснення надзвичайних ситуацій» від 31.01.2018 р. № 43-р.

Постанова КМУ «Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» від 27.09. 2017 р. № 733.

Андрієнко М.В. Інформаційна система державного оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій в Україні. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1428

Кочін І.В. Організація сучасної системи оповіщення населення України при надзвичайних ситуаціях. Запорожский медицинский журнал. 2010. № 3. С. 162-166.

Андронов В.А. Сучасний стан організаційно-правового забезпечення державного управління пожежною безпекою в Україні: монографія. Х., 2015. 210 с.

Смайлі Д.Р. Відділення невідкладної медичної допомоги — етапи розвитку та принципи функціонування. Екстрена медицина: від науки до практики. 2013. № 1. С. 74-81.

Published

2021-09-30

How to Cite

Kochin, I., & Koshoviy, O. (2021). An integrated approach to the planning, management and organization of emergency medical care in mass casualty incident at the pre-hospital stage. EMERGENCY MEDICINE, 16(4), 75–87. https://doi.org/10.22141/2224-0586.16.4.2020.207935

Issue

Section

Original Researches

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>